"The ultimate aim of education is the development of character"

นางสาวทอดาว  เทสินทโชติ   รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ภาค 5 ครั้งที่ 39 “แม่ฮ่องสอนเกมส์” (ศูนย์เชียงใหม่)

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นางสาวทอดาว  เทสินทโชติ  ม.5/9   ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ภาค 5 ครั้งที่ 39 “แม่ฮ่องสอนเกมส์” (ศูนย์เชียงใหม่) ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2566    ณ สระว่ายน้ำสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี  จัดโดย สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ฝ่ายว่ายน้ำภาค 5

 รางวัลที่ได้รับ

  • ชนะเลิศอันดับ 1  รายการ กบ 50 เมตร
  • ชนะเลิศอันดับ 1 รายการ กบ 100  เมตร
  • ชนะเลิศอันดับ 1 รายการ กบ 200 เมตร
  • ชนะเลิศอันดับ 1 รายการเดี่ยวผสม 200 เมตร