"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขัน CHIANGMAI DANCE FESTIVAL 2023 รายการแข่งขัน Cover Dance Contest รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ

เด็กหญิงอาทิตยา เหมพิจิตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/12

ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1

จากการแข่งขัน CHIANGMAI DANCE FESTIVAL 2023 รายการแข่งขัน Cover Dance Contest รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

จัดโดย สมาคมบัลเลต์ แจ๊ส เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2566