"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการทดสอบและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการแบบออนไลน์

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ
เด็กชายณัฏฐวรรธน์ สุวดิษฐ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/12

ที่ได้รับรางวัล
– เกียรติบัตรเหรียญเงิน
จากโครงการทดสอบและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการแบบออนไลน์ (National Test Online Program) รายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

จัดโดย TOP TEST CENTER (สนามสอบออนไลน์)

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566