"The ultimate aim of education is the development of character"

ขุมทรัพย์ จูเนียร์ คัพ ครั้งที่ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กชายปกป้อง คีรีรักษ์สกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/12
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันฟุตบอล ขุมทรัพย์ จูเนียร์ คัพ ครั้งที่ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566