"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันฟุตบอลครบรอบ 5 ปี (รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี)

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ

เด็กชายกวีวัธน์ เหรียญสุวรรณ
เด็กชายเอกนัฐ อีมาดะ
เด็กชายณัฐพิศุทธิ์ วันควร
เด็กชายพีรพัฒน์ ชมพูนุทแจ่มจรัส

ที่ได้รับรางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3

จากการแข่งขันฟุตบอลครบรอบ 5 ปี (รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี)
จัดโดย KK Academy Lamphun

ณ สนามฟุตบอล KK Academy

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566