"The ultimate aim of education is the development of character"

สืบฮีตสานฮอย ลอยสะเปาปูจา ฮ่วมฮักษา ยี่เป็ง ประกวดบ่าวน้อยลอยสะเปา

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กชายอคิน ตุ้มวอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6

ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จาก สืบฮีตสานฮอย ลอยสะเปาปูจา ฮ่วมฮักษา ยี่เป็ง ประกวดบ่าวน้อยลอยสะเปา

จัดโดยโรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์