"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงโศจิรัตน์ จอมงาม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/9 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 งานประกวดหนูน้อยยี่เป็ง ตำบลสันผักหวาน

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับเด็กหญิงโศจิรัตน์ จอมงาม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/9 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 งานประกวดหนูน้อยยี่เป็ง ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จัดโดยเทศบาลตำบลสันผักหวาน เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566