"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายกัญจน์ จันทร์ขอนแก่น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/10 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันฟุตบอลครบรอบ 5 ปี รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับเด็กชายกัญจน์ จันทร์ขอนแก่น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/10 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จากการแข่งขันฟุตบอลครบรอบ 5 ปี รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี จัดโดย KK Academy Lamphun ณ สนามฟุตบอล KK Academy Lamphun เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566