"The ultimate aim of education is the development of character"

เหรียญทอง การแข่งขันเทควันโด กีฬาเยาวชนแห่งชาติรอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 39 “แม่ฮ่องสอนเกมส์2023”

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นายพิชญ์ชยุตม์ เหล็กบุญเพชร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับ รางวัลชนะเลิศเหรียญทองกีฬาเทควันโด  เยาวชนชายรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กก.ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติรอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 39 “แม่ฮ่องสอนเกมส์2023” ระหว่างวันที่ 17 – 27 พฤศจิกายน 2566 และได้เป็นตัวแทนภาค 5 ไปแข่งกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 39 จ. ราชบุรี