"The ultimate aim of education is the development of character"

ชนะเลิศอันดับที่ 1 (Overall) รายการวิ่ง CMU Marathon 2023

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นาย ณัฐดนัย นะวงศ์รักษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได่รับ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 (Overall)  ในระยะทาง 5 km รายการวิ่ง CMU Marathon 2023  ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566