"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬายูยิตสู การแข่งขัน​กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ​รอบ​คัดเลือก​ภาค 5 ครั้ง​ที่​ 39 “แม่ฮ่องสอน​เกมส์ 2023”

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักกีฬายูยิตสู

  1. นายธิติพัทธ์ ไพรศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง กีฬายูยิตสู ประเภท NEVAZA
  2. ด.ช.ภานุวิทย์ แสงทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2  ประเภท Fighting และ ประเภท NEEAZA รุ่นน้ำหนักไม่กิน 46 กิโลกรัม

ในการแข่งขัน​กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ​รอบ​คัดเลือก​ภาค 5 ครั้ง​ที่​ 39 “แม่ฮ่องสอน​เกมส์ 2023” ระหว่างวันที่ 17​ – 27 พฤศจิกายน 2566 ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมถึงนักกีฬาทั้งสองคนได้รับคัดเลือกไปแข่งขันต่อในรอบระดับประเทศเพื่อเป็นตัวแทนภาค 5 ที่ จ.ราชบุรี