"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายไอฬวิล งานคำอ้าย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง วิชาภาษาอังกฤษ ระดับประเทศ

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับเด็กชายไอฬวิล งานคำอ้าย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง วิชาภาษาอังกฤษ ระดับประเทศ ได้คะเเนนรวม 80 คะเเนน จากคะเเนนเต็ม 80 คะเเนน เป็นอันดับที่ 1 ของโครงการทดสอบความรู้แบบ Online วิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 38 ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 จัดโดย บริษัท เสริมปัญญา จำกัด เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566