"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายปัฑค์ปัณญธร หาญณรงค์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกอล์ฟเยาวชนนานาชาติ WAGR TOURNAMENT TJDT TOUR

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับเด็กชายปัฑค์ปัณญธร หาญณรงค์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกอล์ฟเยาวชนนานาชาติ WAGR TOURNAMENT TJDT TOUR รอบเก็บคะแนนสะสมระดับภูมิภาค สนามที่ 5 Class E Boy ภาคเหนือ ณ สนามกอล์ฟอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25-26 ตุลาคม 2566