"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันฟุตบอล ครบรอบ 5 ปี KK Academy ครั้งที่ 5

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กชายสุปวีณ์ หาญมานพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7

ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 จากการแข่งขันฟุตบอล ครบรอบ 5 ปี KK Academy ครั้งที่ 5

จัดโดย KK Academy เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ณ สนาม KK Soccer