"The ultimate aim of education is the development of character"

TRUE LAMPHUN SOCCER KIDS ครั้งที่ 2

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กชายเด็กชายสุปวีณ์ หาญมานพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7

ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับดับ 2 จากการแข่งขันฟุตบอล TRUE LAMPHUN SOCCER KIDS ครั้งที่ 2

จัดโดย ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ณ สนามฟุตบอลนครหริภุญชัย