"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันฟุตบอลขุมทรัพย์ จูเนียร์ คัพ ครั้งที่ 1 รุ่น 12 ปี

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ

เด็กชายภัสรพี สีฝั้น และ เด็กชายพงษนันท์ น้อยสุขเสริม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4

ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1

จากการแข่งขันฟุตบอลขุมทรัพย์ จูเนียร์ คัพ ครั้งที่ 1 รุ่น 12 ปี

จัดโดย ขุมทรัพย์ อารีน่า เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566