"The ultimate aim of education is the development of character"

BSK101 A-MATH CROSSWORD KUMKOM CHALLENGE 2023

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กหญิงนันนภัสร์ จำศรี และ เด็กหญิงพิมสิริ จักเกษตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/8

ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับประถมศึกษา

จากการแข่งขัน BSK101 A-MATH CROSSWORD KUMKOM CHALLENGE 2023

จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงเรียนบ้านสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่