"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายกิตติพัชญ์ นันตาโจง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้เข้าร่วมการแข่งขัน TTG Game ครั้งที่ 6 ในรุ่นอายุ 7-10 ปี ทั้งหมด 3 รายการ ได้รับรางวัลเหรียญทอง   1. รายการ TRA ได้รับรางวัลเหรียญทอง 2. รายการ DMT ได้รับรางวัลเหรียญทอง 3. รายการ TUM ได้รับรางวัลเหรียญทอง

เด็กชายกิตติพัชญ์ นันตาโจง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ได้เข้าร่วมการแข่งขัน TTG Game ครั้งที่ 6

ในรุ่นอายุ 7-10 ปี
ทั้งหมด 3 รายการ ได้รับรางวัลเหรียญทอง
1. รายการ TRA ได้รับรางวัลเหรียญทอง
2. รายการ DMT ได้รับรางวัลเหรียญทอง
3. รายการ TUM ได้รับรางวัลเหรียญทอง
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566
จัดโดย TTG Gymnastics Center Bangkok
(ศูนย์ฝึกยิมนาสติกไทยยูโรทีมยิม)