"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการทดสอบความรู้วิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 38

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ

เด็กชายภูมิรพี​ ดวงพรหม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

ที่ได้รางวัลเหรียญเงิน

จากการแข่งขันโครงการทดสอบความรู้วิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 38

จัดโดย บริษัทเสริมปัญญาจำกัด  เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566