"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาหมากล้อมในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 39 “แม่ฮ่องสอนเกมส์”

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กชายพชรพงษ์ ปัญโญใหญ่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาหมากล้อม ประเภทคู่ผสม และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 กีฬาหมากล้อม ประเภทบุคคลชาย ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 39 “แม่ฮ่องสอนเกมส์” ระหว่างวันที่ 17-27 พฤศจิกายน 2566 รวมทั้งได้เป็นตัวแทนนักกีฬาหมากล้อมตัวแทนภาค 5 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ราชบุรีเกมส์” 21-31 มีนาคม 2567