"The ultimate aim of education is the development of character"

Guru English School

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ
เด็กชายสายฟ้า กิติกร  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/12

ที่ได้รับรางวัล
นักเรียนดีเด่นของ Guru English School
โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ประจำปี 2566

จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกับสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ ( ประเทศไทย )

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2566