"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษโอลิมปิกระดับประเทศสำหรับเยาวชนอายุ 6 ถึง18 ปีครั้งที่ 9 ในรายการ KGL Contest English Olympiad 2023

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ

เด็กหญิงธัญณิชา จันทร์คง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

ที่ได้สอบภาษาอังกฤษได้คะแนน 77.5/100

จากการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษโอลิมปิกระดับประเทศสำหรับเยาวชนอายุ6ถึง 18 ปีครั้งที่9ในรายการKGL Contest English Olympiad 2023

จัดโดย KGL Contest English Olympiad 2023 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม2566