"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายรังสิมันห์ เรือนเมา รางวัลการแข่งขันจักรยานขาปั่นและขาไถ

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กชายรังสิมันห์ เรือนเมา อนุบาล 3/1 รางวัลที่ 6

การแข่งขันจักรยานขาปั่นและขาไถ CNX Balance Bike R1 รุ่นอายุ 5.6 – 6.0 ปี

จัดโดย CNX Balance Bike R1 ระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 ณ J-Space เชียงใหม่