"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงกัญญาภัค เครือวงศ์ รางวัลการแข่งขัน PEA Chiangmai Mini Marathon ครั้งที่ 11

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกัญญาภัค เครือวงศ์ อนุบาล 3/9 รางวัล เหรียญรางวัลและถ้วยรางวัล ลำดับที่ 6

รายการแข่งขัน PEA Chiangmai Mini Marathon ครั้งที่ 11

จัดโดย สมาคมสโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่