"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายศุภานิช ขอดแก้ว รางวัลการแข่งขันฟุตบอล 7 คน (รุ่นอายุ 7 ปี)

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กชายศุภานิช ขอดแก้ว อนุบาล 3/4 รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 4 การแข่งขันฟุตบอล 7 คน (รุ่นอายุ 7 ปี) ระดับจังหวัด

รายการ แสงตะวันคัพ จัดโดย JTP ARENA CHIANG MAI

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 สถานที่แข่งขัน ณ สนามหญ้าเทียม JPT ARENA หางดง – สันป่าตอง เชียงใหม่