"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการการสอบประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 4

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงวรากานต์ จงศิริลาภากุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

ที่ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน วิชาภาษาอังกฤษ ระดับประเทศ จากโครงการการสอบประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 4 (4th TESET – Thailand English Skills Evaluation Test )

จัดโดย TAC (THAILAND ACADEMIC CONTEST) บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์(ประเทศไทย)จำกัด

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ