"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการทดสอบความรู้วิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 38

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กหญิงศิริาภรณ์ สระชุ่ม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากโครงการทดสอบความรู้วิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 38

จัดโดยบริษัทเสริมปัญญาจำกัด เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566 (การแข่งขันออนไลน์)