"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลเกียรติคุณนักเรียนผู้มีผลงานดีเด่น เนื่องในงานนักเรียนและเยาวชนแห่งชาติ 2566

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงรัชญ์สิรี ลิ้มศิริวิถี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากรางวัลเกียรติคุณนักเรียนผู้มีผลงานดีเด่น เนื่องในงานนักเรียนและเยาวชนแห่งชาติ 2566

จัดโดยสมาคมสถานศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย