"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ ระดับประเทศ ครั้งที่ 4 (Thailand English Skills Evaluation Test : TESET) ประจำปีการศึกษา 2566

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ
เด็กชายพลิน ศรียะวงษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/10

ที่ได้รับรางวัล
– เกียรติบัตรเหรียญทอง
จากโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ ระดับประเทศ ครั้งที่ 4 (Thailand English Skills Evaluation Test : TESET)
ประจำปีการศึกษา 2566 ร่วมกับสถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4 Thailand English Skills Evaluation Test, TESET 2023
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

จัดโดยศูนย์สอบวิชาการ (ประเทศไทย)”สถาบัน TAC บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย)
ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2566