"The ultimate aim of education is the development of character"

การสอบแข่งขันภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 4 Language Institute Thammasat University Thailand Academic Contest

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ

เด็กชายภัทรพล บุญเชื้อ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/12

ที่ได้รับรางวัล
รางวัล เหรียญทอง
Thailand English Skills Evaluation Test ,TESET

จากการสอบแข่งขันภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 4
Language Institute Thammasat University Thailand Academic Contest
โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ (TESET) ครั้งที่ 4
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2566
ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
จัดโดย TAC (Thailand Academic Contest)