"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันรายการ JSE THAILAND x UMBRO 8v8 DEVELOPMENT LEAGUE 2023 รุ่น U-11

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ

เด็กชายวาเลนไทน์ ลังกาชัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4

ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

จากการแข่งขันรายการ JSE THAILAND x UMBRO 8v8 DEVELOPMENT LEAGUE 2023 รุ่น U-11

จัดโดย โรงเรียนวชิราลัย เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม  2566