"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษโอลิมปิกระดับประเทศ สำหรับเยาวชนอายุ 6-18 ปี ครั้งที่ 9 ในรายการ KGL Contest English Olympiad 2023

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ

เด็กชายกรณ์ฐพัทธ์ หาญเจริญกิจ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

ที่ได้สอบภาษาอังกฤษได้คะแนน 82.5/100

จากโครงการการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษโอลิมปิกระดับประเทศ สำหรับเยาวชนอายุ 6-18 ปี ครั้งที่ 9 ในรายการ KGL Contest English Olympiad 2023

จัดโดย TBIZ Education เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม  2566