"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ (TESET) ร่วมกับสถาบันภาษามหาสิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ

เด็กชายกรณ์ฐพัทธ์ หาญเจริญกิจ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

ที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง

จากโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ (TESET) ร่วมกับสถาบันภาษามหาสิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4

จัดโดย บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) จำกัด TAC เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม  2566