"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายวุธิภัทร ตันติโชติวัฒน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/13 ได้รับรางวัล 3เหรียญทอง 3เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดง จากการแข่งขันว่ายน้ำพะเยาสปรินเตอร์

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายวุธิภัทร ตันติโชติวัฒน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัล 3 เหรียญทองจากท่า กรรเชียง50เมตร , กบ25เมตร , กบ50เมตร 3 เหรียญเงินจากท่า ฟรีสไตล์25เมตร , ฟรีสไตล์50เมตร , กรรเชียง50เมตร และ2 เหรียญทองแดงจากท่า ผีเสื้อ25เมตร , ผีเสื้อ50เมตร
ในการแข่งขันว่ายน้ำรายการ “พะเยาสปรินเตอร์ ประจำปี 2566” จัดโดย ชมรมว่ายน้ำพะเยา เมื่อวันที่  4-5 พฤศจิกายน 2566