"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 4

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงสุทธิชารัตน์ หน้างามภูริวัฒน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

ที่ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน จากโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 4 4th Thailand English Skills Evaluation Test (TESET) จัดโดย จัดโดย TAC (Thailand Academic Contest) บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) จำกัด

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ