"The ultimate aim of education is the development of character"

Yamaha Thailand Racing Team

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายพศิน ชมภูรัตน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับคัดเลือกให้ติดทีมนักแข่ง Yamaha Thailand Racing Team ซึ่งทาง Yamaha จะพัฒนาเพื่อส่งไปแข่งขันในระดับโลกต่อไป