"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายจิรวิน เลิศจรัสศิวิไล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 ได้รับ 5 เหรียญทอง 1เหรียญเงิน และ 2เหรียญทองแดง จากการแข่งขันชิงแชมป์ภาคเหนือพะเยาสปริ้นเตอร์

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายจิรวิน เลิศจรัสศิวิไล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 ที่ได้รับ 5 เหรียญทอง 1เหรียญเงิน และ 2เหรียญทองแดง จากการแข่งขันชิงแชมป์ภาคเหนือพะเยาสปริ้นเตอร์ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน 2566