"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันว่ายน้ำ พะเยาสปริ้นเตอร์ 

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ
เด็กชายชโนทัย  ซายพวง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4

ที่ได้รับรางวัล

* ถ้วยรางวัลชนะเลิศลำดับที่ 5 รุ่นอายุ 10ปีชาย 

* รางวัล 5 เหรียญทอง  

* รางวัล 1 เหรียญเงิน 

* รางวัล 2 เหรียญทองแดง 

จากการแข่งขันว่ายน้ำ พะเยาสปริ้นเตอร์
สระว่ายน้ำ โรงเรียนประชาบำรุง เมือง .พะเยา
จัดโดย ชมรมว่ายน้ำ พะเยา 

ระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2566