"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันว่ายน้ำ พะเยาสปริ้นเตอร์ 

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ
เด็กหญิงหวันยิหวา สาวงศ์ตุ้ย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4

ที่ได้รับรางวัล แข่งว่ายน้ำรุ่น 9 ปีหญิง 

 1 เหรียญทอง
กบ 25 เมตร 

3 เหรียญทองแดง
ผีเสื้อ 50 เมตร
กรรเชียง 50 เมตร
ผีเสื้อ 25 เมตร 

จากการแข่งขันว่ายน้ำ พะเยาสปริ้นเตอร์
สระว่ายน้ำ โรงเรียนประชาบำรุง เมือง .พะเยา 

ระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2566