"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชาย ศิววัฒน์ ยิ้มโกศล ป.1/2 เหรียญทอง วิชาภาษาอังกฤษ  คะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่5 ของประเทศ  โครงการทดสอบความรู้ แบบ online ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ขอเเสดงความชื่นชมยินดีกับ เด็กชาย ศิววัฒน์ ยิ้มโกศล ป.1/2

ได้รับรางวัล เหรียญทอง วิชาภาษาอังกฤษ  คะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่5 ของประเทศ

โครงการทดสอบความรู้ แบบ online ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2566

จัดโดย บริษัท เสริมปัญญา จำกัด