"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัล Diamond พร้อมประกาศนียบัตร ในรายการประกวดร้องเพลง B-DAZZLED ประเภท Music & Dance Festival 2023

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงสุธีกานต์ พลศิริ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันประกวดร้องเพลง ได้รับถ้วยรางวัล Diamond พร้อมประกาศนียบัตร ในรายการ B-DAZZLED ประเภท Music & Dance Festival 2023 ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2566 ณ Capital Theater ประเทศสิงคโปร์