"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขัน YAMAHA MUSIC FESTIVAL 2023 ประเภท Electone Team Talent รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ

1.เด็กชาย ศุกลภัค ปนัตตา  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7
2.เด็กหญิง ณัฏฐปนี โพธิ์สุวรรณ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

ที่ได้รับรางวัลดีเด่น รอบชิงชนะเลิศ

จากการแข่งขัน YAMAHA MUSIC FESTIVAL 2023 ประเภท Electone Team Talent รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี จัดโดย โรงเรียน YAMAHA MUSIC SHOOL สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2566