"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ (พะเยาสปริ้นเตอร์ ประจำปี 2566) ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนประชาบำรุง จังหวัดพะเยา

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ

เด็กชายรมย์ ภักดีฤทธิบุตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/12

ที่ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 12 รุ่น 12 ปีชาย

จากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ (พะเยาสปริ้นเตอร์ ประจำปี 2566) ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนประชาบำรุง จังหวัดพะเยา

จัดโดย ชมรมว่ายน้ำพะเยา เมื่อวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2566