"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ (ชากังราวสวิมมิ่งคัพ)

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ

เด็กชายรมย์ ภักดีฤทธิบุตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/12

ที่ได้รับรางวัล

– เหรียญเงิน ท่ากรรเชียง 50 เมตร รุ่น 12 ปี ชาย
– เหรียญเงิน ท่ากบ 50 เมตร รุ่น 12 ปี ชาย
– เหรียญทองแดง ท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 12 ปี ชาย

จากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ (ชากังราวสวิมมิ่งคัพ) จัดโดย สมาคมกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 23-24 กันยายน 2566