"The ultimate aim of education is the development of character"

นายรชต  หวังมนิดากุล  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง โครงการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นายรชต  หวังมนิดากุล  ม.5/9  ที่ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง ได้คะแนน 87 คะแนนจากทั้งหมด 100 คะแนน  เป็นลำดับที่ 3 ของระดับภาค และลำดับที่ 27 ของระดับประเทศ  จากการร่วมกิจกรรมโครงการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับประเทศ ประจำปี 2566  ระหว่างวันที่ 3 – 31 สิงหาคม  2566   ประกาศผลวันที่ 16 ตุลาคม  2566   แข่งขันรูปแบบออนไลน์โดยการส่งคลิปวิดีโอ   จัดการแข่งขันโดย บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) จำกัด