"The ultimate aim of education is the development of character"

นางสาวทอดาว  เทสินทโชติ  รางวัลจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาค 5  

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นางสาวทอดาว  เทสินทโชติ  ม.5/9  ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาค 5   ระหว่างวันที่ 21 – 23 ตุลาคม 2566  ณ สระว่ายน้ำสนามกีฬากลางองค์กา บริหารส่วนจังหวัดน่าน  จัดโดย สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ฝ่ายว่ายน้ำภาค 5

  • ชนะเลิศอันดับ 1  รายการ กบ 200 เมตร
  • ชนะเลิศอันดับ 1  รายการ ฟรีสไตล์ 200 เมตร
  • ชนะเลิศอันดับ 1  รายการเดี่ยวผสม 200 เมตร  และทำสถิติใหม่ ภาค 5
  • รองชนะเลิศอันดับ 1 รายการ กบ 50 เมตร
  • รองชนะเลิศอนดับ 1 รายการกบ 100 เมตร
  • ถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 กลุ่ม 1 หญิง รุ่นอายุ 16-18 ปี