"The ultimate aim of education is the development of character"

นายณนนท์   กองอินทร์   รางวัล “Bronze Medal Certificate”   การแข่งขันภาษาอังกฤษ ระดับประเทศ

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นายณนนท์   กองอินทร์   ม.5/2    ที่ได้รับรางวัล “Bronze Medal Certificate”   จากการแข่งขันภาษาอังกฤษ ระดับประเทศ Language  Institute Thammasat University Thailand Academic Contestครั้งที่ 4   เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566   ณ  โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่  จัดโดย TAC (Thailand Academic Contest)