"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงภีรดา สมบัตินันท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/13 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง จากการสอบแข่งขันโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศครั้งที่4 (4th TESET-Thailand English Skills Evaluation Test)

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงภีรดา สมบัตินันท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/13 ที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง จากการสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ TESET (Thailand English Skills Evaluation Test) โครงการประเมินทักษะทางภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566(ระดับประเทศ) จัดโดยถาบันอคาเดมิค คอนเทสต์ ประเทศไทย TAC (Thailand Academic Contest) เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2566