"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงกวินธิดา มานพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน จากการสอบแข่งขัน THAILAND ENGLISH SKILLS EVALUATION TEST 2023 (ระดับประเทศ)

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงกวินธิดา มานพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6 ที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน จากการสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ TESET (Thailand English Skills Evaluation Test) โครงการประเมินทักษะทางภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566(ระดับประเทศ) จัดโดยถาบันอคาเดมิค คอนเทสต์ ประเทศไทย TAC (Thailand Academic Contest) เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566