"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายณัฏฐปพน​ เขมเกษม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน จากการสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ TESET (Thailand English Skills Evaluation Test) โครงการประเมินทักษะทางภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 4

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายณัฏฐปพน​ เขมเกษม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 ที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน จากการสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ TESET (Thailand English Skills Evaluation Test) โครงการประเมินทักษะทางภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566(ระดับประเทศ) จัดโดยถาบันอคาเดมิค คอนเทสต์ ประเทศไทย TAC (Thailand Academic Contest) เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566